Databeskyttelsesforordningen (GDPR)

Foreningen Kalundborg Søfartsmuseum overholder naturligvis Databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Vi får ind i mellem henvendelser fra medlemmer af foreningen som efterspørger en medlemsoversigt , indeholdende telefonnumre, mailadresser etc. På grund af GDPR er det ikke muligt for os udsende sådanne oversigter.

Medlemsoversigter med personoplysninger distribueres ikke til hverken eksisterende eller kommende deltagere/ medlemmer af foreningen. Personoplysninger håndteres og behandles alene af et lille antal af bestyrelsens medlemmer, således, at vi kan komme i kontakt med vores medlemmer. Dette f.eks. i forbindelse med kassererens opkrævning af kontingent og (i anonymiseret form) ved formandens udsendelse af Medlemsnyt o. lign.

Alle medlemsoversigter med personoplysninger ligger i et sikkert digitalt miljø i “skyen”, som kun nødvendige medlemmer af bestyrelsen har adgang til.