2022 Otto Stoltenberg-udstillingen

Kalundborg Søfartsmuseum havde i perioden 18. juni- 30. september 2022 en stor udstilling om marinemaleren Otto Stoltenberg fra Kalundborg.

Otto Stoltenbergs datter, Tove Cravens, og foreningens daværende formand, Tommy Dinesen.

Interessen for udstillingen oversteg langt vores forventninger. Før udstillingen åbnede, var der enighed om, at vi kunne være særdeles tilfredse, hvis besøgstallet nåede op på 500 gæster i alt. Da udstillingen lukkede fredag den 30. september, havde vi haft næsten 900 gæster.
Herfra skal lyde en STOR tak til alle de af vores gæster, der i løbet af sommeren 2022 valgte at kikke forbi vores udstilling. Oprindelig skulle udstillingen være løbet fra åbningsdagen den 18. juni til 30. august. Men på grund af den store interesse valgte vi undervejs at forlænge udstillingens længde med endnu en måned samt at udvide åbningstiderne.

Vi blev fuldstændig overvældet af den opbakning, der var i forbindelse med udstillingens tilblivelse. Kalundborg Lokalarkiv, Kalundborg Havn, Kalundborg kommune, Sømændenes Forbund, et lokalt medlem af Senior Sailors, Kalundborg Marineforening, Kalundborg Sejlklub, Jord, Beton & Anlæg A/S og mange andre – primært fra Kalundborg-området – bidrog på forskellig vis til udstillingen. Både i form at finansiel støtte og i form af udlån eller donation af Stoltenberg- værker. Uden denne støtte ville udstillingen ikke have været mulig.

Udstillingens højdepunkt var naturligvis da Stoltenbergs datter, Tove Cravens, sammen med barnebarnet Holly, besøgte os i starten af juli måned 2022. Tove bor til dagligt i Texas, men valgte, trods SAS strejke og andet, at tage den lange vej til Kalundborg, kun for at se vores udstilling med hendes fars værker. Heldigvis fik vi et stort ”GODKENDT” af Tove, da hun besøgte os og så udstillingen på nært hold.

Udstillingen har samtidig skabt grobund for et fortsat, og forhåbentlig udvidet, samarbejde med mange af de øvrige bidragydere. Eksempelvis havde Kalundborg Lokalarkiv i en del af udstillingslokalet lavet en rigtig spændende præsentation af Otto Stoltenbergs liv og virke. Blandt andet var der mulighed for at se hundredvis af de skitser, som Stoltenberg senere tegnede og malede kultegninger og akvareller efter. Kalundborg Søfartsmuseum glæder sig til at fortsætte samarbejdet med Kalundborg Lokalarkiv om kommende projekter af fælles interesse.

Et andet eksempel er Kalundborg Havn, som vi nu har startet et samarbejde i forbindelse med anløb af orlogs- og krydstogtskibe i løbet af sommeren 2023. Vi glæder os til at fortsætte og udbygge samarbejdet med Kalundborg Havn.

Søfartsmuseet havde også et frugtbart samarbejde med Sømandsmissionens ”sejlende kaffestue”, BETHEL, da dette skib lå i Kalundborg vesthavn en uge i juli måned. Mange af BETHELs besøgende valgte også at lægge vejen forbi vores udstilling. Vi glæder os til igen at få besøg af BETHEL her i 2023.

Herunder følger et lille nostalgisk tilbageblik fra museets Stoltenberg-udstilling i sommeren 2022.
Fotos: Ivar Svane og Michael Nielsen