Om os

Foreningens navn er: Foreningen Kalundborg Søfartsmuseum og Maritim Formidling, CVR-nr.: 42524824
Foreningen er hjemmehørende i Kalundborg Kommune.

Som medlem af Foreningen kan optages enhver mand, kvinde eller anden juridisk person (Dvs. Firma, Selskab, Institution eller lignende med selvstændigt CVR. nummer).
Skibe med IMO nummer som er optaget i et skibsregister under Det Danske Rigsfællesskab kan optages som medlemmer af Foreningen. Kun skibschefen, eller en af denne udpeget stedfortræder blandt skibets besætning, kan repræsentere skibet i Foreningen.

Foreningen er en folkeoplysende forening med følgende formål:

* At bedrive maritim formidling. Herunder at udbrede kendskabet til og vække interesse for dansk og international søfart samt de til erhvervet tilknyttede maritime virksomheder, selskaber, institutioner, uddannelsessteder og øvrige aktører. Foreningen vil give den brede befolkning, skoleelever, virksomheder, institutioner, uddannelsessteder, foreninger, turister og andre interesserede fra ind- og udland et indblik i maritime forhold – i fortid, nutid og fremtid.

* At registrere, dokumentere og formidle viden om den maritime verden. En viden, der ellers vil gå tabt, og som følge deraf ikke vil kunne bevares for eftertiden. Formidlingen af denne viden sker gennem skiftende udstilling, gennem foreningens hjemmeside, foreningens nyhedsbrev, Medlemsnyt, foreningens Facebook-side samt foredragsvirksomhed om livet i den maritime verden mm.

* At tilbyde flest mulige borgere fra alle generationer med interesse, lyst og mulighed til at deltage i foreningens opbyggelse samt den senere drift af dette. Alt på frivillig basis.

* At være et socialt samlingspunkt i et åbent og inkluderende miljø, som sikrer, at alle medlemmer føler sig velkomne, og at det sker i en imødekommende tone. Foreningen vil opbygge et socialt netværk gennem afholdelse af klubdage/-aftner for alle med interesse for den maritime verden. Herunder bl.a. ældre, enlige, handicappede, efterladte af danske søfolk samt gamle eller svagelige tidligere søfolk.
Dette sker i et narkotika- og alkoholfrit miljø.

Se vores vedtægter som man finder i en undermenu under “Om os”.

Foreningen Kalundborg SøfartsmuseumCVR. Nr. 42524824
  
Foreningens bestyrelse 
Formand og sekretærIvar Svane
NæstformandOle Kølle
KassererFlemming T Kirsby
BestyrelsesmedlemJens Seeberg
BestyrelsesmedlemGustav Jakobsen
BestyrelsesmedlemTorben Thomsen
BestyrelsesmedlemBjarne Køllund
RegnskabskontrollantPeter Labuz
Regnskabskontrollant suppleantSteen Schøn
Foreningens fondsudvalg
FondsudvalgsmedlemIvar Svane
FondsudvalgsmedlemJens Seeberg
FondsudvalgsmedlemGustav Jakobsen
Foreningens forretningsudvalg
FormandIvar Svane
NæstformandOle Kølle
UdvalgsmedlemJens Seeberg
UdvalgsmedlemFlemming T. Kirsby
Foreningens frivillige 
FrivilligJack Fyhn Andersen
FrivilligTommy Dinesen
FrivilligBjarne Køllund
FrivilligMichael Nielsen
FrivilligIvar Svane
FrivilligOle Kølle
Frivillig Editha Seeberg
FrivilligJens Seeberg
FrivilligFlemming T Kirsby
FrivilligVilly Hald
FrivilligIris Wolverine
FrivilligTorben Thomsen
FrivilligJørgen T Madsen
FrivilligBill Bentley
FrivilligSten Sørensen
  
Foreningens hjemmeside redaktion 
Hjemmeside redaktørMichael Nielsen
Hjemmeside redaktørIvar Svane
Foreningens nyhedsbrev Medlemsnyt
Redaktør (ansvarshavende)Ivar Svane
RedaktørMichael Nielsen
  
Foreningens Facebook redaktion 
Facebook redaktørIvar Svane
Facebook redaktørMichael Nielsen
  
Foreningens bankforbindelse mv. 
BankforbindelseSparekassen Sjælland/ Fyn
Reg. nr.0516
Konto nr.0000485446
MobilePay nr.131154