Om os

Foreningens navn er: Kalundborg Søfartsmuseum, CVR-nr: 42524824
Foreningen er hjemmehørende i Kalundborg Kommune.

Foreningens formål er bla.:

* At formidle almen oplysning om søfart og den maritime
verdenshistorie generelt – lokalt, nationalt og internationalt, op til nutiden samt give et
indblik i fremtidens forventninger. Vi vil give Kalundborgenserne, skoleelever,
foreninger, turister og andre interesserede fra ind- og udland et indblik i og øge
kendskabet til søfart og havne i Kalundborg Kommune – i fortid, nutid og fremtid, i
krigs- og fredstid.

* At registrere, dokumentere og formidle viden om den maritime verden.
En viden, der ellers vil gå tabt, og som følge deraf ikke vil kunne bevares for
eftertiden. Formidlingen af denne viden sker gennem skiftende udstilling, gennem
museets hjemmeside samt foredragsvirksomhed om livet i den maritime verden mm.

* At tilbyde flest mulige borgere fra alle generationer med interesse, lyst
og mulighed til at deltage i museets opbyggelse samt den senere drift af dette. Alt på
frivillig basis.

* At være et socialt samlingspunkt i et åbent og inkluderende miljø,
som sikrer, at alle medlemmer føler sig velkomne, og at det sker i en imødekommende
tone. Foreningen vil opbygge et socialt netværk gennem afholdelse af klubdage/-
aftner for alle med interesse for den maritime verden. Herunder bl.a. ældre, enlige,
handicappede, efterladte af danske søfolk samt gamle eller svagelige tidligere søfolk.
Dette sker i et narkotika- og alkoholfrit miljø.

Se vores vedtægter som man finder i en undermenu under “Om os”.

Kalundborg SøfartsmuseumCVR. Nr. 42524824
  
Museets bestyrelse 
FormandIvar Svane
NæstformandOle Kølle
SekretærIvar Svane
KassererFlemming T Kirsby
BestyrelsesmedlemJens Seeberg
BestyrelsesmedlemMichael Nielsen
BestyrelsesmedlemVilly Hald
BestyrelsesmedlemBjarne Køllund
RegnskabskontrollantPeter Labuz
Regnskabskontrollant suppleantSteen Schøn
Museets fondsudvalg
FondsudvalgsmedlemOle Kølle
FondsudvalgsmedlemJens Seeberg
FondsudvalgsmedlemFlemming T Kirsby
Museets forretningsudvalg
FormandIvar Svane
NæstformandOle Kølle
UdvalgsmedlemJens Seeberg
UdvalgsmedlemFlemming T. Kirsby
Museets frivillige 
FrivilligJack Fyhn Andersen
FrivilligTommy Dinesen
FrivilligBjarne Køllund
FrivilligMichael Nielsen
FrivilligIvar Svane
FrivilligOle Kølle
Frivillig Editha Seeberg
FrivilligJens Seeberg
FrivilligFlemming T Kirsby
FrivilligVilly Hald
FrivilligKeld Jensen
FrivilligJørgen T Madsen
  
Museets hjemmeside redaktion 
Hjemmeside redaktørMichael Nielsen
Hjemmeside redaktørIvar Svane
  
Museets Facebook redaktion 
Facebook redaktørMichael Nielsen
Facebook redaktørIvar Svane
  
Museets bankforbindelse mv. 
BankforbindelseSparekassen Sjælland/ Fyn
Reg. nr.0516
Konto nr.0000485446
MobilePay nr.131154