STOLTENBERG værker tilhørende museet

Kalundborg Søfartsmuseum har en lille samling af Otto Stoltenbergs værker, som museet enten har købt eller fået foræret. De fleste fik vi foræret i forbindelse med vores Stoltenberg- udstilling i sommeren og efteråret 2022.