Tidligere Udstillinger

Her ses en oversigt over de udstillinger som Foreningen Kalundborg Søfartsmuseum tidligere har afholdt.
Man finder en nærmere beskrivelse om hver enkelt udstilling i rullepanelet.

2022 Otto Stoltenberg- udstillingen (udstilling om marinemaleren/ marinetegneren Otto Stoltenberg).