2022-2023 Færge-udstillingen

Kalundborg Søfartsmuseum viser i perioden 2022-2023 en udstilling om færgeruterne til og fra Kalundborg.
I udstillingen kan man se billeder af stort set alle færger (med motor) der har sejlet på Kalundborg de seneste 195 år. Lige fra hjuldampskibet DANIA, der 1836-1840 sejlede på ruten Kalundborg-Samsø-Aarhus, til ro-ro færgen SAMSØ, der i dag sejler på overfarten mellem Ballen og Kalundborg.
Udstillingens hovedvægt er lagt på færgeforbindelserne til Samsø, Aarhus og Juelsminde, men også ruterne til Odense, København, Kolding og Sejerø er kort beskrevet.

Udover fotos og billeder, indgår der en mængde andre effekter, modeller og andet fra færgerne i udstillingen.
Udsnit af museets nuværende udstilling om færgefarten til og fra Kalundborg gennem 195 år.
Udsnit af museets nuværende udstilling om færgefarten til og fra Kalundborg gennem 195 år.
Udsnit af museets nuværende udstilling om færgefarten til og fra Kalundborg gennem 195 år.

Foruden færgetemaet udstiller vi også andre skibsmodeller, fotos og genstande med relation til Kalundborg. F.eks. fortæller en afdeling om kommunikation og navigation til søs og på Grønland.