Kaj 11 – Østhavnen (Olieøen).

Herunder finder man fotos fra nogle af de skibsbesøg der har været ved Kaj 11 i Østhavnen (Olieøen) i Kalundborg Havn, mens Kalundborg Søfartsmuseum har eksisteret.

Kaj 11s internationale Port Facility Number er DKKAL-0004 og det officielle navn er Kalundborg Østhavnen, selvom vi nok bedst kender denne del af Kalundborg Havn som Olieøen. Som navnet indikerer benyttes kaj 11 af mindre tankskibe.

Vi har fotos fra følgende anløb (Fotos fra det seneste anløb kommer først):

Lørdag den 28. januar 2023 – Tankskibet FALSTRIA SWAN afgår fra Kaj 11 Olieøen.
Torsdag den 22. december 2022 – Olieøens 75 års fødselsdag.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


Lørdag den 28. januar 2023 – Tankskibet FALSTRIA SWAN afgår fra Kaj 11 Olieøen.

”Olieøen” i Kalundborg sydhavn har haft et anløb af tankskibet FALSTRIA SWAN (IMO9367217). Det ankom fredag morgen kl. 06.00 fra Ipswich i Storbritannien, via Kielerkanalen. Det afgik i dag lørdag kl. 12.30 mod Amsterdam. Dette sker ligeledes via Kielerkanalen.

Skibet sejler under Antigua & Barbuda flag og har St. Johns som hjemsted. Men som navnet antyder er der danske ejerinteresser bag, idet skibet sejler under Uni-Tankers kontorflag. Uni-Tankers, der har base i Middelfart, er operatør på 41 mindre tankskibe, hvoraf man selv ejer de 15. Blandt sidstnævnte er FALSTRIA SWAN.

Skibet er klasset ved DNV GL Group og er en såkaldt 100 A5 E1 Chemical Tanker Type-2, tanker. Det blev bygget ved Nanjing Shenghua Shipyard i Nanjing i Kina (byggenummer 405), og leveret september 2006.

Skibet blev oprindelig bygget under navnet INGRID JAKOBSEN, men skiftede 2012 navn til det nuværende FALSTRIA SWAN.

Skibets øvrige hoveddata er:
Kaldesignal: V2XW
BRT: 3.947
NRT: 1.907
DVT: 6.450
Længde: 103,0 meter
Bredde: 16 meter
Dybgang: 6,5 meter
Topfart: 11,7 knob
Hovedmaskine: Mak på 2.400 kW

Fotos: (c) Ivar Svane og Michael Jamni Nielsen

Herover: FALSTRIA SWAN ved kaj 11 “Olieøen” i Kalundborg Østhavn.
FALSTRIA SWAN ved kaj 11 “Olieøen” i Kalundborg Østhavn.
Herover: FALSTRIA SWAN kort før afgang fra “Olieøen”.
Herover: FALSTRIA SWAN kort før afgang fra “Olieøen”.
Herover: FALSTRIA SWAN afgår Kalundborg.
Herover: FALSTRIA SWAN på Kalundborg fjord, bound for Amsterdam, via Kielerkanalen.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Torsdag den 22. december 2022 – Olieøen 75 års fødselsdag.

I dag torsdag den 22. december 2022 kl. 11.30, var det præcis 75 år siden at ”Olieøen” i Kalundborg sydhavn blev indviet. Samme dag anløb tankskibet IRAN anlægget som det første. Tankskibet lagde til ved ”Oliebroen”, som er den stribe kaj (kaj 11) der forbinder Kalundborg østhavn og Kalundborg sydhavn.

Arbejdet med at anlægge ”Olieøen” var egentlig blevet påbegyndt i 1939, men siden forsinket pga. Anden Verdenskrig og den tyske besættelse. Anlæggets oprindelige formål var bla. at gøre Kalundborg til centrum for olie- og benzinforsyningen til Sjælland under isvintre.

Indvielsen bragte de store overskrifter frem i Kalundborg Folkeblad, hvor man allerede samme dag kunne læse:

”Det forenede Oliekompagnis Kalundborg-Anlæg højtidelig indviet i dag. Centrum for den sjællandske Benzinimport under Is-Perioder.

Den første Del af Det forenede Oliekompagnis Anlæg paa ”Benzinøen” i Kalundborg indviedes i Dag, da Selskabets nye Tankskib præcis kl. 11,30 løb ind paa Kalundborg Red med alle Signalflagene til Tops og Kaptajn Jacobsen og Lods E. Jensen paa Broen.”

Senere i samme artikel kan man læse:

”Umiddelbart efter (velkomsten) blev der gjort klar til at pumpe den første Benzin op i de nye Beholdere; foreløbig er Anlæggets Kapacitet 3 Millioner Liter, men naar Anlægget er færdig, vil den være betydelig større.”

Dagen efter, den 23. december, kunne Kalundborg Folkeblad oplyse, at det havde taget 4,5 timer for tankskibet IRAN at ”udlosse sin Last, takket være en Pumpekapacitet paa 250 Tons i Timen”.

I Folkebladet kunne man også læse at det gamle olie-/ benzinanlæg på svovlsyrefabrikkens grund skulle nedlægges, beholderne graves op og flyttes til Olieøen.

Når man læser artiklen i Folkebladet fra dengang, kan man godt få indtrykket at tankskibet var helt nyt og dansk. I virkeligheden var skibet indregistreret i Storbritannien. Helt nyt var det heller ikke.

Det blev bygget i 1943 som EMPIRE SETTLER ved Grangemouth Dockyard Company Ltd. i Grangemouth i Skotland til det britiske Ministry of War Transport (MoWT). I årene 1943-1947 blev det administreret af Shell Tankers for MoWT.

I 1947 blev det solgt til British Tanker Company og omdøbt til IRAN. Det var derfor ejet af British Tanker Company da det anløb Kalundborg den 22. december 1947 – præcis kl. 11.30, som der står i artiklen. British Tanker Company blev senere omdøbt til British Petrol (BP).

Olieøen benyttes stadig flittigt. I dag primært som ”oliehotel”. – Og Oliebroen (kaj 11) anløbes ofte af tankskibe, som enten skal losse eller laste olieprodukter.

Der var ingen tankskibe ved Oliebroen i dag på selve 75 års dagen for anlæggets indvielse og IRANs anløb.

Men at Oliebroen stadig benyttes, vidner vedhæftede fotos om. Blandt andet er der et par af Sonny fra Schultz Stevedoring i Kalundborg, der netop på jubilæumsdagen i dag, var i færd med at afrigge slanger og montere flanger, efter et tankskibsanløb tidligere på ugen.

Fotos: Ivar Svane, Sven Petersen, Michael Jamni Nielsen og M/S Søfart


Herover: Tankskibet STOC BALTIC ved Oliebroen (kaj 11) i sensommeren 2022. Foto: Ivar Svane
Herover: Tankskibet IRAN der som det første anløb Oliebroen i 1947. Foto: M/S Søfart.
Herover: Olieøen og Oliebroen set fra luften i 1980. Færgen i JKL- lejet er KALLE III. Foto Sven Petersen.
Herover: Olieøen og Oliebroen set fra luften i 1980. Der er sket meget siden da. Foto Sven Petersen.
Herover: Sonny Andersen fra Schultz Stevedoring afrigger slanger og monterer flanger på Oliebroen på 75 års dagen for anlæggets indvielse.
Herover: Udsynet fra broen på et tankskib, der, – ligesom IRAN 75 år tidligere, – er i gang med at losse sin last ved Oliebroen. Foto: Lods Ivar Svane 2022.