Kalundborg Refinery

Foto: Michael Jamni Nielsen

Kalundborg Refinery i bunden af Kalundborg fjord er Danmarks største olieraffinaderi. Der raffineres råolie og kondensat til dieselolie, fyringsolie, fuelolie, benzin mm.
Raffinaderiet blev anlagt af det amerikanske selskab Tidewater Oil Compagny i 1960.
Siden er det flere gange blevet udbygget af de efterfølgende ejere ESSO, Statoil og Equinor Refinery.

Den 250 meter lange crude oil tanker, M/S EAGLE BARCELONA (IMO 9795048), ved Kalundborg Refinerys kaj A. Til højre for EAGLE BARCELONA, ses den lille danske supplybåd SKAWLINK III (MMSI 219003966) i gang med at levere forsyninger til tankeren. EAGLE BARCELONA ankom fra Az Zawiyah i Libyen den 13. marts 2022 og afsejlede den 15. marts mod Corpus Christi i USA, efter et ophold i Kalundborg på ét døgn og 17 timer. Skibet var fremme i Corpus Christi den 6. april 2022. Foto: Michael Jamni Nielsen.