Kaj 12 og kaj 13 – Sydhavnen

Herunder finder man fotos fra nogle af de skibsbesøg der har været ved kaj 12 og kaj 13 i Sydhavnen i Kalundborg Havn, mens Kalundborg Søfartsmuseum har eksisteret.

Det internationale Port Facility Number for kaj 12 og kaj 13 er DKKAL-0005 og det officielle navn er Kalundborg Sydhavnen. Kaj 12 er også kendt under navnet “Den gamle sukkerkaj”.
De to kajer benyttes fortrinsvis af bulkcarriers og cargoskibe.

Vi har fotos fra følgende anløb (fotos fra det seneste anløb kommer først):
Tirsdag den 18. april 2023 – Bulkcarrieren STRATEGIC SAVANNAH
Fredag den 30. september 2022 – Bulkcarrieren PUCK
Tirsdag den 6. september 2022 – coasteren SATURN af Nørresundby

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Maritim Formidling tirsdag den 18. april 2023 – eksempel på en havnelodsning med bulkcarrieren STRATEGIC SAVANNAH til Kalundborg sydhavn (kaj 13).

For lods Ebbe fra Danpilot og Svitzers slæbebåde FRIGGA og SVITZER IDUN var det en helt normal dag på ”kontoret”, da den 179 meter lange bulkcarrier STRATEGIC SAVANNAH søndag eftermiddag anløb Kalundborg sydhavn. Skibet ankom fra Savannah i USA med træpiller.

Men hvordan bruges slæbebådene egentlig under sådan en havnemanøvre?

De slæbebåde som assisterer de større enheder/skibe til og fra Kalundborg havn er alle meget ’stærke’ fartøjer og i snit har de typisk 4000-5000 hk og et pæletræk på 55-80 tons. Fartøjerne er meget avanceret og kræver yderst kompetente besætninger, for at få det optimale ud af de ‘kræfter’ som fartøjerne har.

Hvordan arbejder slæbebådene sammen med lodsen på skibet?

Hele manøvren sker under lodsens ledelse. I dette tilfælde Ebbe fra Danpilot. Slæbebådene får fastgjort en såkaldt slæber (de nyere slæbebåde har deres egen slæbetrosse) og denne fastgøres på skibets fortøjningspunkter (pullerter). De vil så være i stand til både at skubbe og løfte i den position. Man ser ofte en slæbebåd agten for skibet på vej ind/ud af havnen. I dette tilfælde slæbebåden FRIGGA. FRIGGAs funktion er primært at ‘bremse’ farten på STRATEGIC SAVANNAH. Dette giver mulighed for at STRATEGIC SAVANNAH hele tiden kan køre frem på maskinen, mens farten på skibets hastighed over gennem vandet mindskes. Derudover er den ekstra fordel at skibets ror kan bruges til drejemoment da maskinen jo kører og reagerer på dets ror.

Lodsens kommunikation med slæbebådene og besætningen på det større skib foregår ved hjælp af Closed Loop Communication. Det betyder at når lodsens giver en besked/ordre, skal modtageren gentage ordren, og afsenderen kvitterer derefter med ja eller ok. Dette sker for at undgå fejl. Hvis noget opstår undervejs, kan man nemmere efterfølgende genskabe hvor en evt. fejl har været begået.

For slæbebådenes vedkommende, bruger lodsen klokken (analog ur), i dialogen med disse. Det er en nem måde til at angive den retning slæbebåden skal placere sig i. Den kraft som slæbebåden skal trykke eller løfte med angives i procent. – F.eks. 10%.

STRATEGIC SAVANNAH er indregistreret i Singapore og blev bygget ved Taizhou Maple Leaf Shipbuilding Co i Kina i 2013 (byggenummer 57). Skibet er i bareboat charter til SBC Savannah PTE. LTD.

Skibets hoveddata er:
IMO: 9686338
Callsign: 9V5259
Længde OA: 179,9 m
Bredde: 30,0 m
Dybgang: 14,8 m
DWT: 35.542 ts
GT: 23.857 ts
NT: 11.326 ts
Homeport: Singapore

Fotos: Ebbe Christensen og Michael Jamni Nielsen

Herover: STRATEGIC SAVANNAH nærmer sig Kalundborg. Ved venstre “skulder” ses SVITZER IDUN. Foto: Ebbe Christensen.
Herover: Broen på STRATEGIC SAVANNAH. Skibets tidligere navn, MAPLE DRACO, kan stadig anes. Foto: Ebbe Christensen.
Herover: Slæbebåden FRIGGA har fat agter på STRATEGIC SAVANNAH. Foto: Ebbe Christensen.
Herover: STRATEGIC SAVANNAH passerer Gisseløre. FRIGGA har fast agter. Foto: Michael Jamni Nielsen.
Herover: STRATEGIC SAVANNAH under lodsning til Kalundborg. FRIGGA har fast agter, SVITZER IDUN ved venstre “skulder”. Foto: Michael Jamni Nielsen.
Herover: STRATEGIC SAVANNAH under lodsning til Kalundborg. FRIGGA har fast agter (ude af syne), SVITZER IDUN ved venstre “skulder”. Foto: Michael Jamni Nielsen.
Herover: SVITZER IDUN. Foto: Michael Jamni Nielsen.
Herover: STRATEGIC SAVANNAH ved kaj 13 i Kalundborg sydhavn. FRIGGA har stadig fast agter, SVITZER IDUN ved venstre “skulder”. Foto: Michael Jamni Nielsen.
Herover: STRATEGIC SAVANNAH ved kaj 13 i Kalundborg sydhavn. FRIGGA har endnu fast agter. Foto: Michael Jamni Nielsen.
Herover: SVITZER IDUN. Foto: Michael Jamni Nielsen.
Herover: Lodsbåden DANPILOT DELTA afhenter lodsen, Ebbe, ved lodslejderen på STRATEGIC SAVANNAH. Næste opgave venter: Lodsning af et tankskib til Kalundborg Refinery.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Fredag den 30. september 2022 – Bulkcarrieren PUCK

I denne uge har man ved kaj 13 i Kalundborg sydhavn kunnet se en stor blå bulkcarrier, med teksten POLSTEAM på siden. Bulkcarrieren der hedder PUCK, er ganske vist indregistreret på Bahamas og hjemskrevet i Nassau, men teksten Polsteam på siden af skibet samt dets skorstensmærke, PZM, vidner om at det er ejet af det polske rederi Polska Zegluga Morska, kendt som Polsteam eller PZM.

Selvom PUCK formentlig aldrig har været i Kalundborg før, er der nu alligevel noget velkendt – nogen ville nok sige nostalgisk – ved at (gen)se et skib med Polsteams skorstensmærke.

Polsteam der blev grundlagt i 1951 er Polens ældste eksisterende rederi. Oprindelig bestod rederiet af mindre tørlastskibe som fortrinsvis sejlede i Østersøen og Nordsøen. Et af rederiets ældste skibe fra dengang, SOLDEK, eksisterer stadig som museumsskib i Gdansk.

Søsætningen af bulkcarrieren ZIEMIA SZCZECINSKA i 1966 på 24.170 dwt. blev starten på Polsteams ekspansion til et verdens omspændende rederi.

Dette satte sig også spor i Kalundborg. Fra at vi havde været vant til at se mindre tørlastskibe anløbe kalundborg vest- og østhavn, begyndte Polsteams bulkcarriers i 1970´erne og 1980´erne i stor stil at anløbe Asnæsværkets gamle kulkaj med kul fra så fjerne steder som Sydafrika.

Nogle af Kalundborg Søfartsmuseums følgere kan formentlig stadig huske Polsteams bulkcarriers med navne som EUGENIE COTTON, KOPALNIA GOTTWALD samt de danskbyggede KOPALNIA KLEOFAS, KOPALNIA MOSZOZENIA og KOPALNIA MARCEL fra dengang. Om ikke andet så fra Kalundborg Folkeblads daglige rubrik ”Trafikken på havnen”.

PUCK ankom fra Port Morski Police i Polen til kaj 13 i Kalundborg sydhavn lørdag den 24. september. Skibet afgik i dag fredag mod Santander i Spanien med ca. 36.000 ton korn. Ved afsejlingen blev det assisteret af lods Ivar Svane fra DanPilot samt bugserbådene SVITZER MARS og SVITZER MJØLNER fra rederiet Svitzer.

PUCK blev bygget ved Xingang Shipbuilding Heavy Industry i Tianjin provinsen i Kina i 2012.

Skibet har fem lastrum, som alle måler mellem 25 og 31 meter i længden samt mellem 25 og 26 meter i bredden.

Skibet har ingen bow thruster.

Skibet øvrige hoveddata er:
IMO: 9594250
Callsign: C6ZH4
LOA: 190 m
WDT: 28,5 m
DWT: 37.930 ts
GT: 24145 ts
Byggeår: 2012

Fotos: Ivar Svane og Michael Jamni Nielsen

Herover: PUCK ved kaj 13 i Kalundborg sydhavn 25 september 2022.
Herover: PUCK ved kaj 13 i Kalundborg sydhavn 25 september 2022.
Herover: Polsteams skorstensmærke PZM.
Herover: Bulkcarrieren PUCK ved kaj 13 den 25 september 2022.
Herover: Bulkcarrieren PUCK ved kaj 13 den 30 september. Det ses nu tydeligt, at skibet ligger dybere i vandet end på foregående foto, efter at have lastet ca. 36.000 ton korn til Santander i Spanien.
Herover: Bulkcarrieren PUCK set lidt ovenfra 30 september 2022.
Herover: PUCK set fra skibets bro. Til venstre er SVITZER MARS ved at gøre klar til at assistere. PUCK har ingen bow thruster.
Herover: Bulkcarrieren PUCK langs kaj 13 i Kalundborg sydhavn.
Herover: Her ses hvordan manøvren ser ud på det elektroniske søkort, da de to bugserbåde SVITZER MARS og SVITZER MJØLNER assisterer PUCK ved afsejlingen. Kilde: Safepilot
Herover ses hvordan manøvren ser ud på det elektroniske søkort, da de to bugserbåde SVITZER MARS og SVITZER MJØLNER assisterer PUCK ved afsejlingen. Kilde: Safepilot
Herover: Lodsen skal kunne tåle kaffe 😊
Herover: Forskibet på bulkcarrieren PUCK set fra lodsens arbejdsplads.
Herover: Lods Ivar Svane og kaptajnen på Polsteams bulkcarrier PUCK ved afsejlingen fra Kalundborg fredag. To erfarne herrer med næsten 90 års erfaring til søs tilsammen.
Herover: Bugserbåden SVITZER MJØLNER takker af efter at have assisteret bulkcarrieren PUCK.
Herover: Lodsbåden DANPILOT DELTA afventer aftagning af lodsen.
Herover: Et sidste kik til PUCK efter at lodsen er blevet afhentet af lodsbåden DANPILOT DELTA.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tirsdag den 6. september 2022 – coasteren SATURN af Nørresundby.

”Der var engang”, sådan begynder alle rigtige eventyr, men det er samtidig en konstatering af at noget ikke eksisterer længere.

Groller er ærøsk for gråspurve og for småskibe. Der var engang hvor man kunne møde stimer af både gråspurve og fragtførende småskibe (med Dannebrog agter), overalt i de nordeuropæiske farvande.

Ligesom med bestanden af gråspurve, er det desværre også sidenhen gået drastisk tilbage for den danske coasterflåde.

En de absolut sidste erhvervsaktive coastere under dansk flag, SATURN af Nørresundby (IMO6604690), anløb i dag ved middagstid den gamle sukkerkaj (kaj 12) i Kalundborg sydhavn. Skibet der ankom fra Bremerhaven, skal i Kalundborg hente et filter der skal sejles til Grenå.

SATURN, der blev bygget i Holland i 1966, er 54 meter lang og særdeles velbevaret. Skibet blev for nyligt erklæret bevaringsværdigt af skibsbevaringsfonden.

Fotos: Michael Jamni Nielsen