Kommende foredrag

25. MAJ 2024 – STORT EVENT OM DANSKE COASTERE I VORES MARITIME CENTER I KALUNDBORG

Foreningen Kalundborg Søfartsmuseum og Maritim Formidling afholder et event om danske coastere. Det sker i vores maritime center i Kalundborg lørdag den 25. maj i tidsrummet 13.00-17.00. Vores maritime center har til huse i den nedlagte kirke i Bethesdagade 20a, 4400 Kalundborg.

Eventet indeholder bla.:
* Foredrag om Danske Coastere ved Holger Munchaus Petersen
* Præsentation af den seneste nybygning fra Svane Småskibsværft i Kalundborg.
* Sejlads med en coaster i en af foreningens to skibssimulatorer.
* Socialt samvær med smørrebrød/kaffe/småkager.

Herover: CETUS bygget ved H.C. Christensens Stålskibsværft i Marstal i 1958. Fotograf: Ukendt.
Rettigheder: M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA

For at gøre coaster-eventet så autentisk som muligt, vil der denne ene dag naturligvis også være mulighed for at stifte bekendtskab med noget, som tidligere var en uundgåelig del af indholdet af slopkisten på de fleste danske småskibe – Riga Balzam!
Såvel foredraget af Holger Munchaus Petersen som modellen af coasteren KLEVEN og Riga Balzam, kan kun opleves i vores maritime center denne ene dag. Grib derfor chancen op mød op til en helt særlig oplevelse.

Prisen er 50 kr. for foreningens medlemmer og 100 kr. for ikke-medlemmer.
TILMELDING KAN SKE PÅ nedenstående mail:
kontakt@kalundborg-søfartsmuseum.dk

Eventets foredragsholder, marinehistoriker og -forfatter Holger Munchaus Petersen, omtaler sig selv og foredraget således:

Jeg er af årgang 1942, har siden barnsben samlet indtryk af skibe, indtryk der udvikledes til egentlig interesse for historier og baggrunde for skibe, rederier, værfter og ruter.
Har fotograferet, samlet informationer og skrevet adskillige bøger og artikler om maritime emner, ligesom der igennem årerne er afholdt adskillige foredrag.

Om min ”indsats” om coastere kan nævnes, medforfatter til bøgerne ***Caroline og de andre*** og ***Danske Coastere og andre danske skibe på 150-500 brt. fra 1945 til 2012.***
Foredraget er med en hel del illustrationer om emnet. Desuden har jeg opbygget og været leder af Toldmuseet (siden Told-Skat Museet) i årene 1979 – 2004.

Betegnelsen Coaster kom ind i det danske sprog omkring 1950 som betegnelse for mindre motordrevne skibe, i virkeligheden burde betegnelsen nok være Paragrafskibe, for mange af disse skibe blev bygget (og anskaffet) så ejerne kunne anvende lovgivningens paragraffer fuldt ud.

En betegnelse der ofte i folkemunde har været synonym med ejerne af disse skibe, er ”trusseredere”, men den betegnelse hørte i virkeligheden nok mere hjemme på fiskefartøjer, hvor kringlede skatteregler om afskrivning først vandt indpas.

Antallet af skibe der hører hjemme i den omtalte kategori (150 – 500 bruttotons) er omkring 2.000, i dag er denne del af dansk søfart lukket og selv om det er afsluttet, et særdeles spændende kapitel om mennesker værfter og skibe.

Herover: Modellen af KLEVEN, seneste nybygning fra Svanes Småskibsværft i Kalundborg. Foto: Ivar Svane


—————————————————————————————————

SEPTEMBER 2024 – FOREDRAG OM KALUNDBORG SKIBSVÆRFT OG VALDEMAR HENCKEL

I september måned planlægger vi et par foredragsaftener med spisning. Første foredrag kommer til at handle om Kalundborg Skibsværft og Valdemar Henckel.

Nærmere kommer her på vores hjemmeside og på vores Facebook-side. Foreningens medlemmer får naturligvis direkte besked via mail og nyhedsbreve.

Herover: Kalundborg Skibsværft tegnet af kunstneren Franz Maria Sedivý (1864-1945).
Rettigheder: M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
S/S HEKLA i Kalundborg Skibsværfts Flydedok 1919. Fotograf: Ukendt. Rettigheder: M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA